North karton proizvodiće talasasti karton i ambalažu od talasastog kartona na vrhunskoj tehnologiji vodećih svetskih dobavljača opreme, uz primenu najnovijih postignuća u našoj grani i menadžmentu uopšte.

Verujemo da je uspešna poslovna filosofija zasnovana na zadovoljenju individualnih potreba naših klijenata, a time – i potreba tržišta, na pouzdan, održiv, blagovremen i sveobuhvatan način.

Verujemo u stalna poboljšanja kvaliteta, usluga, znanja, stručnosti i odnosa – bilo sa svojim kupcima, dobavljačima iz industrije papira, ili drugim važnim i naprednim poslovnim subjektima, stručnim organizacijama, državnim institucijama i međunarodnim agencijama. Stoga pridajemo veliki značaj održanju i razvoju dobrih kontakata i još boljih odnosa.

Nadamo se da ćemo izgraditi takav odnos i sa Vama.

Dobrodošli u North karton!