U ovom odeljku možete da pratite napredak našeg investicionog projekta – fabrike za proizvodnju talasastog kartona i ambalaže od talasastog kartona u Jagodini