Još od osvita civilizacije, čovek je imao potrebu da komunicira i tražio je načine da prenese svoje misli i poruke u pisanom vidu: od kamenih zidova u pećinama, preko kostiju, kornjačinih oklopa, kamenja, listova i grnčarije – do koža životinja.

Karton je samo jedna od prilika koju je pojava hartije donela čovečanstvu. Preteča kartona, odnosno prva papirna ploča, pojavila se 1485. u Rimu, gde je jedan štampar zalepio mnogo stranica starih knjiga zajedno da bi dobio čvrstu i laganu zamenu za drvene ploče koje su tada služile kao korice knjiga.